Dienstenpakket

Wat kan De Fondspot voor jouw vereniging of stichting doen?
De administratieve afhandeling van de subsidieaanvragen vergt veel tijd en planning.
Dat kan De Fondspot verzorgen. Denk daarbij aan:

  • Het zoeken naar de juiste fondsen/subsidieverstrekkers in jullie omgeving en passend bij jullie project/plan/idee
  • Het schrijven van een projectplan
  • Het schrijven van een publiciteitsplan
  • Het maken en indienen van een complete begroting
  • Het schrijven van een begeleidende brief bij de aanvraag
  • Het indienen van de subsidieaanvragen
  • Het tussentijds op de hoogte houden van subsidieverstrekkers over het verloop van het project
  • De financiële verantwoording achteraf aan de subsidieverstrekkers 
  • Het sturen van bedankbrieven en/of evaluaties achteraf aan de subsidieverstrekkers

De Fondspot werkt met een laag starttarief van €95,-. Daarnaast wordt een percentage van 8% in rekening gebracht van het gerealiseerde fondsengeld. De Fondspot werkt volgens het principe ‘no cure no pay’, dat wil zeggen dat er met uitzondering van het starttarief geen kosten in rekening worden gebracht als de subsidieaanvragen geen geld opleveren.

Veel fondsen en subsidieverstrekkers hanteren een aanvraagtermijn van vier- tot zes maanden. Het is dus van belang om hier in een vroeg stadium over na te denken.

Fondsenwerving is maatwerk, voor vragen en meer informatie kun je contact opnemen.